תיוג תוכן אוטומטי  

Text Tagger

על מנת לקטלג באופן אוטומטי טקסטים רבים לנושאים, יצרה מלינגו את המתייג האוטומטי .המתייג האוטומטי הוא מוצר תוכנה, אשר מקבל כקלט טקסט, מנתח אותו ומחזיר רשימה של מספר ישויות טקסטואליות בולטות המופיעות בטקסט . בנוסף מחזירה המערכת תג HTML של Keywords המכיל את הישויות הללו, לצורך שימוש בבניית אתרי אינטרנט ובקידומם. התגים נבחרים באופן אוטומטי עפ"י קריטריונים, ומכילות טקסטים שהם שמות אנשים, שמות מקומות, שמות ארגונים ומגוון נושאים נוספים. המערכת מאפשרת עריכה והוספה של תגיות לצורכי המשתמש.

מאפייני התיוג האוטומטי של מלינגו

זיהוי ישויות מעולם מושגים רחב

Text Tagger מסוגל לזהות ישויות מרכזיות מקטגוריות מובנות רבות ללא צורך בהגדרה ידנית. בין הישויות: שמות מדינות, ערים, אנשים, מונחים רפואיים, כלי נשק, שמות ארגונים ועוד.

יצירת תגיות HTML באופן אוטומטי

Text Tagger מייצר באופן אוטומטי תגיות Keywords בשפת HTML לכל מסמך, באופן שמאפשר הכנסה מיידית לדפי אינטרנט.

יכולת התאמה אישית של נושאים

Text Tagger מאפשר התאמה אישית בהתאם לדרישות הלקוח ועולם התוכן שלו, ולתת עדיפות לנושאים מתוך עולם מושגים של המשתמש. כמו כן, הלקוח יכול להגדיר נושאים חדשים לזיהוי עפ"י הצורך.

שימוש במורפולוגיה

הנושאים מזוהים בטקסט גם כאשר הם מופיעים בהטיות, בכתיבים שונים ובצורות שונות, באופן שמבטיח זיהוי מיטבי של הנושאים המרכזיים בטקסט ומספר החזרות שלהם.

דוגמה לפעילות התיוג האוטומטי

בדוגמה הבאה נלקח מאמר אשר מתוכו חולצו באופן אוטמטי ארבעת הנושאים העיקריים המופיעים בו. בנוסף, המערכת יצרה באופן אוטומטי תג Keywords בשפת HTML המתאים להכנסה למסמכים על מנת לסווגם לפי הנושאים המרכזיים המופיעים בהם.

Text Tagger ברשתות החברתיות

בין לקוחותינו

. דילוג לתוכן